Klantenservice / Terugleveren

Terugleveren

Jazeker! Als je al beschikt over een zonne-installatie willen we dit graag weten bij sluiten van de leveringsovereenkomst. Ook wanneer je op een later moment, gedurende de contractperiode, besluit een zonne-installatie te plaatsen horen wij dit graag zo snel mogelijk.  

Wanneer je zelf energie opwekt en een deel daarvan teruglevert, wordt voor de kleinverbruikaansluiting de salderingsregeling toegepast. 

Salderen betekent in de praktijk: verbruikte elektriciteit 1 op 1 verrekenen met terug geleverde elektriciteit. Lever je meer terug dan dat je verbruikt, dan betalen we jou daarvoor. Verbruik je meer dan dat je terug levert, dan betaal je alleen het verschil. Concreet: verbruik je 1500 kWh en lever je 1000 kWh terug, dan betaal je voor 500 kWh.

Voor alle elektriciteit die je meer opwekt dan verbruikt geldt een terugleververgoeding die gelijk is aan de EPEX Day Ahead gewogen gemiddelde uurprijs. Daarnaast betaal je ook een inkoopvergoeding voor teruglevering per kWh. 

Wij salderen jouw teruglevering per tariefperiode (mits er een slimme meter aanwezig is). Deze tariefperiode is een uur, aangezien dynamische stroomprijzen ieder uur wijzigen. De teruglevering wordt dus per uur gesaldeerd, echter wordt de energiebelasting gesaldeerd per jaar.